Projektmenedzsment

Munkánk során a projektek különböző területeinek összehangolásával garantáljuk megbízóink felé a sikeres projekt megvalósulást és zárást.

Projektfejlesztés

Napjainkra a fejlesztések finanszírozásának meghatározó forrásává - különösen az önkormányzatok esetében - az Európai Uniós támogatások váltak.

Közbeszerzés

A közbeszerzési eljárások területén szerzett szakmai tapasztalatunk, gyakorlatunk lehetővé teszik, hogy az Önök eljárásai eredményesek és jogszerűek legyenek.

Közművagyon-értékelés

Hazánkban gyakran tapasztaljuk, hogy a meglévő víziközmű nyilvántartások nem fedik le a tényleges állapotoknak megfelelő helyzetet, és ezzel nem nyújtanak megbízható alapot egy vagyonértékelés számára.

Public Relations

A hazai vállalkozások, intézmények előtt évről-évre több lehetőség nyílik az Európai Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekre, beruházásokra.

Csapatunk olyan tanácsadást nyújtó szervezet, amely főként a projektmenedzsment, a projektfejlesztés, közbeszerzési eljárások lebonyolítása és a vagyonértékelés területein nyújt segítséget a vállalati - és a közszféra szereplőinek. Mindezek mellett beruházásokhoz kapcsolódó klasszikus PR feladatokat is ellátunk. Munkánk során teljes szakértői támogatást biztosítunk az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítésében, illetve menedzselésében. A megfelelő színvonalú infrastruktúra és közműszolgáltatás nélkülözhetetlen a minőségi gazdasági környezet kiépüléséhez, illetve megőrzéséhez.

Célunk az uniós források hatékony és jogszabályoknak megfelelő felhasználásával minden olyan fejlesztési igény kidolgozása, amellyel az Önkormányzatok és a Magyar Állam nevében eljáró szervezetek Európai Uniós szintű szolgáltatásokat biztosíthatnak. Tapasztalataink kiterjednek a pályázói oldal teljes körű támogatására, ugyanakkor pályázatok kezelésében és értékelésében is jelentős gyakorlattal rendelkezünk. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy ügyfeleinknek komplex szolgáltatásokat nyújtsunk, biztosítva fejlesztési elképzeléseinek, beruházásainak sikeres megvalósítását.

Projektmenedzsment

Munkánk során a projektek különböző területeinek összehangolásával garantáljuk megbízóink felé a sikeres projekt megvalósulást és zárást. Szolgáltatásunk tartalmazza a támogatási szerződésnek megfelelő beszerzések, közbeszerzések koordinálását, az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolási, monitoring kötelezettség ellátását, illetve az előrehaladási jelentések, pénzügyi jelentések, záró jelentések, értékelések, prezentációk készítését. Teljes körűen vállaljuk továbbá az összes kapcsolódó terv, elemzés és tanulmány elkészítését. A projektek sikeres megvalósításához az előre meghatározott korlátokat figyelembe véve a szükséges eszközöket optimálisan és integráltan használjuk fel. Úgy gondoljuk, hogy a nyertes pályázatok tervszerű megvalósításának

és az elnyert támogatások célkitűzéseknek megfelelő felhasználásának a hatékony projektmenedzsment szolgáltatás a garanciája. Projektmenedzsment szolgáltatásunk a projektek teljes körű koordinálását és szervezését nyújtja ügyfeleink számára. Célunk, hogy a projekt teljes élettartama alatt segítséget nyújtsunk a vállalt feltételek, kötelezettségek betartásában, a finanszírozási lehetőségek kiaknázásában. Nem csupán az operatív folyamatokat koordináljuk, hanem a pontos elszámoláson át a lebonyolításig az adminisztrációs kötelezettségeket is nyomon követjük, valamint közvetítőként lépünk fel a megbízó és minden további szereplő között annak érdekében, hogy elősegítsük az erőforrások optimális kihasználását.

Projektfejlesztés

Napjainkra a fejlesztések finanszírozásának meghatározó forrásává - különösen az önkormányzatok esetében - az Európai Uniós támogatások váltak. A formailag hibátlan, szakmailag magas minőségű pályázatok a korlátozottan rendelkezésre álló támogatási források megszerzésének egyik alapfeltételei. A fejlesztési projektek előkészítése, megvalósítása és adminisztrációja jelentős szaktudást, komoly odafigyelést és precizitást igényel. Mindezek hiányában többnyire már a pályázat sem lehet sikeres, a nem kellően átgondolt előkészítés kockázatot jelent, és adott esetben nem kevés kárt okozhat a projektgazda számára. Vállakozásunk teljes körű szolgáltatást nyújt a projekt ötlet kialakításának segítésétől kezdve egészen a támogatási szerződés aláírásáig, és igény esetén egészen a megvalósítási folyamat lezárásáig.

A pályázatkészítés részeként vállaljuk a vissza nem térítendő támogatások megszerzését célzó hazai és Európai Uniós pályázatok kidolgozását egyaránt, tekintettel mind a szakmai, mind pedig a formai követelményekre. Megbízóink számára nem csak egyszerűen kidolgozzuk a pályázatot, hanem velük együtt közösen, szükségleteikre reagálva, reálisan megvalósítható, valós hasznokat hozó és elviselhető terheket jelentő fejlesztési projekteket készítünk elő és valósítunk meg. Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati rendszerek változásait, ismerik a jogszabályi és eljárásrendi hátteret, napi kapcsolatot tartanak a pályázatokat kezelő szervezetekkel a fejlesztési igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekben.

Közbeszerzés

A közbeszerzési eljárások területén szerzett szakmai tapasztalatunk, gyakorlatunk lehetővé teszik, hogy az Önök eljárásai eredményesek és jogszerűek legyenek. Tanácsadóink gyakorlatias, gyors szolgáltatást biztosítanak a beszerzések tervezéséhez, a közbeszerzési eljárások feladatainak teljes körű ellátásához. Konkrét közbeszerzési eljárások esetében tanácsadásunk magában foglalja a hirdetmények elkészítését, dokumentációk készítését, az ajánlatok bontását, értékelését és az eredményhirdetést. Ezenkívül általános közbeszerzési tanácsadással is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Az Európai Unióhoz való csatakozásunkat követően Magyarországon a fejlesztések többnyire támogatások, pályázatok útján valósulnak meg. Uniós és költségvetési támogatás elnyerése esetén - ha a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak - a támogatott szervezet közbeszerzési eljárás lebonyolításával köteles a beszerzést megvalósítani.

A közbeszerzési eljárás a közpénzek elköltésének ellenőrzésére szolgál, így elsősorban Önkormányzatok, egyéb állami szervek, illetve hazai/állami és Európai Uniós támogatásban részesülő szervezetek részére kötelező a közbeszerzési törvény alkalmazása. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos követelmények összetettek, még az egyszerű eljárások lebonyolításához is többnyire közbeszerzési szakértő tanácsadására van szükség annak érdekében, hogy a közbeszerzési törvénynek megfelelően, szabályosan bonyolítsuk le beszerzéseinket. A nem megfelelő eljárások komoly szankciókat vonhatnak maguk után, akár a támogatási összeg visszafizetésére is kötelezhetnek, illetve kizárhatnak a további pályázati lehetőségekből. Hazai vagy Európai Uniós támogatással megvalósított projektek esetében ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk a beszerzések közbeszerzési szempontból történő tervezését és ütemterv kidolgozását már a pályázat benyújtása előtt.

Közművagyon-értékelés

Hazánkban gyakran tapasztaljuk, hogy a meglévő víziközmű nyilvántartások nem fedik le a tényleges állapotoknak megfelelő helyzetet, és ezzel nem nyújtanak megbízható alapot egy vagyonértékelés számára. Az üzemviteli, vagyongazdálkodási tervezéshez - különösen a szervezeti, tulajdonosi struktúra változtatásánál - nem biztosítanak megfelelő alapot a meglévő adatok. A víziközművek fenntartható üzemeltetéséhez sokkal megbízhatóbb kiindulópontot nyújt a jogszabályokban is előírt költségalapú vagyonértékelés és az így előállt vagyonleltár. A víziközművek vagyonértékelése egy összetett feladat,

amely a műszaki nyilvántartás felállításától kezdve az állapotmérésen át, egészen a hitelesített vagyonértékelési szakvélemény kiállításáig terjed. A vagyonértékelés folyamatának eredményeként felállított struktúrált közművagyon-adatbázissal az üzemeltetők, önkormányzatok, közműtulajdonosok olyan objektív képet kapnak a közművagyon értékéről, tényleges gazdasági és műszaki helyzetéről, amelynek birtokában megfelelő színvonalú vagyongazdálkodást, üzemvitelt befolyásoló döntéshozatalra képesek.

Public Relations

A hazai vállalkozások, intézmények előtt évről-évre több lehetőség nyílik az Európai Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekre, beruházásokra. A kedvezményezetteknek a támogatások elnyerésével szigorú tájékoztatási kötelezettségeket kell teljesíteniük az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) által meghatározott különböző kommunikációs csomagok szerint. A közvéleményt, az érintett lakosságot és a közreműködő szervezeteket folyamatosan informálni kell a projektek megvalósulásának egyes fázisairól. Az ÚSZT által előírt arculati szabályok követésén és betartásán túl elengedhetetlen a megfelelő, jól időzített, a kommunikációs eszközöket összehangoltan alkalmazó pályázati kommunikációs tevékenység, illetve a pályázás időszakában az optimális kommunikációs stratégia megalkotása. A PR szakértő feladata, hogy a tervezés során a pályázóval együtt végiggondolja,

kiknek kell együttműködniük a projekt során, kiknek az érdekeit kell figyelembe venni a munka során. A gyakorlott szakértő tudja, hogy milyen papírra, milyen formátumban érdemes kinyomtatni a tájékoztató anyagokat, milyen eseményekkel lehet hatékonyan kommunikálni a célcsoportok felé. Munkatársaink az előkészületektől a megvalósításig segítik partnereinket folyamatos tanácsadással, kommunikációs terv készítésével, sajtó – és egyéb rendezvények szervezésével, a projekt arculatának elkészítésével, sajtómegjelenések generálásával, meghívók, tájékoztató anyagok, fotódokumentáció készítésével, és minden olyan dokumentáció előállításával (közvélemény-kutatás, projekt előrehaladási jelentések), melyek a beruházás sikeres kommunikációjához és zárásához szükségesek.

Referenciáink

Az Európai Unió által támogatott beruházások


ÉRV Zrt.

Pályázati dokumentáció összeallítása - Nagybarca-Bánhorváti szennyvízelvezetése és tisztítása

ÉRV Zrt.

Pályázati dokumentáció összeallítása - Térségi szennyvíziszap komposztáló telep Kazincbarcikán

Berekfürdő Község Önkormányzata

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Komádi-Magyarhomorog ivóvízminőség-javító beruházás

Költséghaszon-elemzés készítése

Nyírbárány ivóvízminőség-javító beruházás

Költséghaszon-elemzés készítése

Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása

Költséghaszon-elemzés készítése

Bagamér és Álmosd ivóvízminőség-javító beruházása

Költséghaszon-elemzés készítése

Kunhegyes Község Önkormányzata

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése - vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése, projektmenedzsment szolgáltatás

Tiszajenő-Tiszavárkony Víziközmű Beruházási Társulás

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Tiszaörs Község Önkormányzata

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Tiszaszőlős Község Önkormányzata

Költséghaszon-elemzés és megvalósíthatósági tanulmány készítése

Kapcsolat


Greenexion Tanácsadó Kft. | Westpoint Irodaház, 1132 Budapest, Váci út 18. 
info@greenexion.hu

 


style="width: 425px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">